Serveis

Amb l’objectiu d’oferir als nostres clients un servei més ampli que traspassi l’àmbit immobiliari i que els permeti analitzar les seves inversions des de diferents punts de vista, Els nostres serveis s’amplien als camps laboral, fiscal, comptable, financer i legal.

Li oferim, a més de gestionar el seu patrimoni immobiliari, la possibilitat d’optimitzar les seves inversions actuals i analitzar des d’uns altres punts de vista (financer, fiscal, costos, etc.) noves oportunitats d’inversió, amb la finalitat de minimitzar riscos i maximitzar beneficis.

En resum, es tracta d’aprofitar les sinergies per gestionar el seu patrimoni d’una manera integral.

Entre els serveis més significatius que podem oferir destaquem els següents:

  • En l’àmbit comptable, la possibilitat de confeccionar la comptabilitat de les seves societats, la creació i presentació de llibres oficials, els comptes anuals, etc.
  • En l’àmbit fiscal, a més de la preparació i presentació d’impostos (Impost de Societats, IRPF, IVA, Impost de Successions, impostos locals, etc.), oferim la possibilitat d’efectuar planificacions fiscals, així com qualsevol altre tipus d’estudi relacionat amb el món dels impostos.
  • En l’àmbit financer, anàlisi d’inversions, assessorament financer, planificacions de tresoreria, etc.
  • En l’àmbit societari, la constitució de societats, reestructuracions patrimonials, etc.
    En l’àmbit laboral, l’assessorament necessari per a efectuar tot tipus de contractes, confecció de nòmines i assegurances socials, etc ….

img-lleis